RYBÍZCI - chrámová scholička vznikla při farnosti Velké Bílovice z iniciativy Otce Libora Salčáka v roce 2001. S dětmi hrajeme při liturgii písničky z mojí dílny anebo z křesťanských zpěvníků a děláme radost sobě, farníkům, ale především Pánu Bohu.

DÁREČCI - FOLKOMORKA - tento dětský soubor vznikl při ZUŠ Velké Bílovice, kde od roku 1998 pracuji jako učitel. S dětmi jsme se v minulosti účastnili mnoha koncertů a soutěží, kde jsme třeba v pražském republikovém finále získali BRNOZOVOU, STŘÍBRNOU I ZLATOU PORTU. Jelikož jednou z mých aprobací je kompozice, zásobuji soubory naší ZUŠ také svojí autorskou tvorbou. V současnosti ještě vedu velký kytarový soubor, a tak v různých nástrojových kombinacích dětská FOLKOMORKA hraje na akcích školy a doprovází pěvecký sbor SLUNÍČKA.