Velmi příjemným vystoupením nás oblažil p. Josef Marian Kralovič se svým folkovým repertoárem. Tento žánr klade mimořádný důraz na myšlenky či emoce obsažené v textu písně. Z nejcharakterističtějších rysů folkové písně je schopnost aktuálně reagovat na nejrůznější stránky společenského dění či osobních prožitků autora.
                                                                                 Markéta Loukotová -
aktivizační pracovnice centra služeb pro senior
y Kyjov


     Vaše vystoupení v Centru denních služeb se nám velmi líbilo, naši uživatelé byly spokojeni a po celou dobu koncertu si prozpěvovali. Výběr písní a skladeb pro naše uživatele byl skvělý. Děkujeme, že jste zpříjemnil uživatelům i pečovatelkám příjemný den.
                                                                                Mráková Hana – zástupce vedoucí CDS, Homediss Hodonín