Kdy, kdo a kde?

Festival Úlety

Velké Bílovice, Křástelka

17.6. 2023 - 20:00

Koncert pro seniory

Denní stacionář Hodonín

31.8. 2023 - 11:30

Benefice Rakvice

pro zrakově postižené

23.9. 2023 - 17:00

Koncert pro seniory

DPS Velké Bílovice

26.11. 2023 - 14:30

Koncert pro seniory

Domov sv. Kříže Kroměříž

29.11. 2023 - 9:30

Adventní koncert

Pro Marys Meals - adventní trhy pod Petrovem - Brno

8.12. 2023 - 21:00

Koncert pro seniory

DPS Velehrad Vincentinum a Buchlovská

11.12. 2023 - 9:30 a 10:30

Koncert pro Domov Naděje

Brno - Bohunice

13.12. 2023 - 10:00

Koncert pro seniory

Domov Matky Rosy v Rajhradě      

14.12. 2023 - 10:00


Koncert pro seniory

DPS Hodonín - Bažantnice

18.12. 2023 - 9:30

Autorský hudební doprovod bohoslužby

Schola Rybízci, kostel V. Bílovice

Většinou každá sudá neděle 10:30

Další koncerty 


Nyní v jednání