...nejdříve se narodit...
...naučit se a učit...
...s jistotou skákat do nejistoty...
...občas si taky rozbít hubu...
...létat s nohama na zemi...
...per aspera ad astra...