Úlety do světů, kde i dálky jsou blízko, dotýkat se v letu výšek, které jsou nízko.
Úlety do říše, kde se tajné sny plní, tam z temné skrýše letím na výsluní.
Úlety mi sídlí v srdci, které teď buší, když zamávám křídly, co mi přirostly k duši.
Úlety kde pýcha se pokorně sklání před královstvím ticha a teplem tvých dlaní
.

...nejdříve se narodit...
...naučit se a učit...
...s jistotou skákat do nejistoty...
...občas si taky rozbít hubu...
...létat s nohama na zemi...
...per aspera ad astra...